Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 


URSZULA JARECKA: LUKSUS W SZAREJ CODZIENNOŚCI. SPOŁECZNO-MORALNE KONTEKSTY KONSUMPCJI. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2013. ISBN 978-83-7683-066-7.

(Praca naukowa sfinansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 2010-2012 jako projekt badawczy pt. ”Luksusowa bieda. Społeczno-moralne konteksty konsumpcji”.


Wstęp. Luksus i szara codzienność

Rozdział 1. Etyczne wymiary konsumpcji

Etyka i moralność w kulturze konsumpcji
Konsumpcja i jej wymiary etyczne

Rozdział 2. Koncepcja luksusu w kulturze konsumpcji

Co to jest luksus?
Luksus w świetle wypowiedzi badanych
Luksus jako wizytówka społeczeństwa konsumpcyjnego
Nowy luksus
Luksus i jego imitacje
Banalność luksusu

Rozdział 3. Wyznaczniki luksusu. Dobra codzienne i luksusowe

Dobra pozycyjne w perspektywie historycznej
Demokratyzacja luksusu – „infl acja” dóbr pozycyjnych
Wyznaczniki luksusu. Analiza wypowiedzi badanych

Rozdział 4. Obraz luksusu w reklamie

Reklama, zazdrość, luksus i blichtr
Barwy luksusu
Luksus w tekstach reklamowych

Rozdział 5. Iluzje luksusu. Różnorodność przestrzeni konsumpcji

Bogate centrum i biedne peryferia
„Miejsca bez właściwości”
Bazar – miejsce z „charakterkiem”
Salony kultury: usługi wyższego rzędu

Rozdział 6. Marzenia na miarę możliwości…

Stan subiektywnej deprywacji
Na co mnie nie stać?
„Marzenia na miarę możliwości…”
Rzeczy używane

Zakończenie. Społeczno-moralne konteksty konsumpcji
Kryzys i anty-Robin Hood
Opór wobec konsumpcji

Bibliografia

Aneks. Krótka charakterystyka badań