Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 


ANDRZEJ CHMIELECKI: PODSTAWY PSYCHONIKI. KU ALTERNATYWIE DLA COGNITIVE SCINCE. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2013. ISBN 978-83-7683-075-9


Od autora

Wprowadzenie

Część pierwsza. Krytyka paradygmatu kognitywistycznego

Analityczna filozofii a umysłu
Komputacjonizm
Podstawowe pojęcia kognitywistyki
Podsumowanie

Część druga. Podstawy ontologiczne

Problem filozofii i pierwszej
Ontologia – rozważania wstępne
Dwa pojęcia bytu
Związki ufundowania i umocowania (podstawowe relacje ontyczne)
Sposoby bycia
Arche i physis
Formy determinacji (nomologiczna struktura rzeczywistości)
Warstwowa struktura rzeczywistości
Downward causation
Problem wolnej woli

Część trzecia. Podstawowe idee psychoniki

Janusowe oblicze mózgu
Istota procesów informacyjnych
Procesy biologiczne jako procesy informacyjne pierwszego rzędu
Anima
Humana
Racjonalność

Część czwarta. Cerebracje

Homomorfizmy
Homeomorfizmy
Od przestrzeni Banacha do przestrzeni Hilberta
Analiza spektralna
Snopy
Bifurkacje
Uwagi końcowe

Dodatek 1. Matematyka i jej obiekty
Dodatek 2. Toposy
Dodatek 3. Prawda

Literatura cytowana