Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 

Red. MARIA GOŁĘBIEWSKA I ANDRZEJ LEDER: NADAWAĆ ZNACZENIE. Uwagi o filozofii kultury. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2013. ISBN 978-83-7683-074-2

Spis Treści

Maria Gołębiewska, Andrzej Leder, Od redaktorów tomu

Maria Gołębiewska, Wstęp, czyli o kulturowych warunkach nadawania sensu

Magdalena Złocka-Dąbrowska, Koncepcja strukturalizmu Georges’a Dumézila

Hanna Jaxa-Rożen, Własne pieniądze, przestrzeń i twórczość. Kilka uwag o pisarstwie kobiet (Virginia Woolf, Anna Janko, Monika Rakusa)

Roman Kubicki, Ciało jako źródło kultury

Agata Bielik-Robson, Gnostyk w wielkim mieście: Walter Benjamin i kultura materialna

Iwona Lorenc, Estetyczny wymiar społeczno-kulturowego fenomenalizmu Michela Maffesolego

Jarosław Lubiak, Architektonizacja chory: niemożliwe projektowanie i granica dekonstrukcji

Ewa J. Zgolińska, Jean-François Lyotarda spotkanie z Marcelem Duchampem, czyli jak filozof odczytał Wielką Szybę i postawę jej twórcy

Andrzej Leder, Czy narracja wystarcza, czyli przypomnienie pewnego filozoficznego sporu

Maria Gołębiewska, Zagadnienia semantyki w flozofi i egzystencji

Joanna Klimczyk, Szczęście jako zadanie. Kantowska koncepcja rozumnej szczęśliwości