Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 

PRZEMYSŁAW PARSZUTOWICZ: FILOZOFIA JAKO KRYTYKA POZNANIA. WPROWADZENIE DO TRANSCENDENTALIZMU ERNSTA CASSIRERA.  Seria Studia z Filozofii Systematycznej. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2013. ISBN 978-83-7683-078-0
ISSN: 1643-6253

Spis treści


Wykaz stosowanych skrótów
Wstęp

Rozdział 1.
Historia filozofii jako historia problemu poznania

1.1 Problemowe ujęcie historii filozofii
1.2 Prehistoria krytycyzmu

Rozdział 2.
Filozofia jako krytyka poznania

2.1 Dogmatyzm i krytycyzm
2.1.1 Substancja i funkcja
2.1.2 Poznanie syntetyczne
2.1.3 Agregat i system
2.2 Antypsychologizm
2.3 Problem i zadanie krytyki poznania

Rozdział 3.
Krytyka poznania jako teoria budowy pojęć

3.1 Krytyka Arystotelesowskiej teorii abstrakcji
3.2 Relacyjna teoria pojęć
3.2.1 Pojęcia nauk przyrodniczych
3.2.1.1 Rola eksperymentu
3.2.1.2 Funkcje budowy pojęć nauk przyrodniczych
3.2.2 Pojęcia nauk humanistycznych

Rozdział 4.
Krytyka poznania jako logika poznania przedmiotowego

4.1 Pojęcie przedmiotu poznania w krytycznym idealizmie
4.1.1 Przedmiot jako „to, co dane” (das Gegebene)
4.1.2 Przedmiot jako zadanie (die Aufgabe)
4.1.2.1 Przedmiot jako transcendentalny warunek syntezy przedstawień
4.1.2.2 Przedmiot jako „Vorwurf”
4.1.2.3 Przedmiot jako niewiadoma poznania
4.2 Subiektywność, obiektywność, relatywność, prawdziwość
4.2.1 Logiczna gradacja treści doświadczenia
4.2.2 Pojęcie prawdy w krytycznym idealizmie
4.2.3 Pojęcie rzeczywistości

Zakończenie
Bibliografia