Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 

SERIA: ARCHIWUM WARSZAWSKIEJ SZKOŁY HISTORII IDEI: WOKÓŁ DOROBKU WARSZAWSKIEJ SZKOŁY HISTORII IDEI. Red. ANDRZEJ KOŁAKOWSKI. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2013. ISBN 978-83-7683-076-6Przedmowa (Andrzej Kołakowski)

Dyskusja „Warszawska szkoła historii idei – powstanie, przekształcenia, kontynuacje” zorganizowana przez redakcję „Przeglądu Humanistycznego”, 17 października 2011 roku w gmachu Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Ryszard Sitek, Fenomen warszawskiej szkoły historii idei. Z perspektywy półwiecza

Marta Bucholc, Warszawska szkoła historii idei – o potrzebie porządku w myśleniu o historii myśli

Marta Bucholc, Warszawska szkoła historii idei jako kolektyw współmyślących osobno

Andrzej Kołakowski, Warszawska szkoła historii idei wobec stalinowskiej wersji marksizmu

Stanisław Gromadzki, Warszawscy historycy idei o roli inteligenta i humanisty

Anna Dziedzic, Prawo do wiary w wartości bezwzględne. Spór Leszka Kołakowskiego z Richardem Rortym

Michał Kozłowski, Baczko, oświecenie, rewolucja (i kwestia klasowa)

Bartosz Działoszyński, Przeszłość jako przedmiot wiaryi wiedzy·

Jakub Nikodem, Marek J. Siemek w poszukiwaniu transcendentalnej ontologii bytu społecznego