Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 

KSIĄŻKI 2009

NAUKA A METAFIZYKA. Seria: Filozoficzne Probelmy Wiedzy. Redakcja:  Alina Motycka. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2009 (25 zł).

Nota redakcyjna  (Alina Motycka)

Seweryn Blandzi - Arystotelesowska filozofia pierwsza a metafizyka
Jan Bigaj - Ku źródłom metafizyki z perspektywy współczesności
Edmund Morawiec - Opis struktury bytu w metafizyce ogólnej
Dariusz Piętka - Status metodologiczny tez tomistycznej filozofii bytu
Beata Anna Polak, Tomasz Polak - Cielesność transcendencji?
Grażyna Żurkowska - Nietransparentność świata jako problem metafizyczny
Andrzej P. Wierzbicki - Metafizyka naturalizmu fundamentalnego
Barbara Kotowa - Metafizyczne konteksty nauki
Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz - Fizyka kwantowa a metafizyka
Stanisław Butryn - Maxa Plancka koncepcja relacji między fizyką a metafizyką
Krzysztof Kościuszko - O metafizyce procesów samoorganizacji  
Włodzimierz Klonowski - Metafizyka a nieliniowość
Zbigniew Król - Nauka jako interpretacja
Anna Michalska - Niezbywalność założeń metafizycznych w nauce
Alina Motycka - Metafizyka w oczach filozofa nauki
Noty o Autorach