Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 

JACEK UGLIK: DOSTOJEWSKI, CZYLI RZECZ O DRAMACIE CZŁOWIEKA.  Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2014. ISBN 978-83-7683-087-2

Od autora
Wprowadzenie

CZĘŚĆ PIERWSZA
ANTYNOMIE ŚWIATA PRZEDSTAWIONEGO

I. P
OKORA I PONIŻENIE
II. ŻYCIE I TEORIA
III. WOLNOŚĆ ODPOWIEDZIALNA I WOLNOŚĆ ABSOLUTNA
IV. ROSJA I EUROPA
V. WIARA I ROZUM
VI. PRAWOSŁAWIE I KATOLICYZM
VII. BÓG I CZŁOWIEK

CZĘŚĆ DRUGA
DEMASKOWANIE PARADYGMATU

I. Z
WNĘTRZA PARADYGMATU
II. ROZUMIENIE DOBRA I ZŁA
III. DOSTOJEWSKI I HERCEN. ZDERZENIE ŚWIATÓW
IV. POLACY U DOSTOJEWSKIEGO
V. DOSTOJEWSKI A FILOZOFIA ROZUMU

Zakończenie
Bibliografia
Nota bibliograficzna
Summary
Indeks osobowy
Indeks pojęć