Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 


KRZYSZTOF MICHAŁOWSKI: POJĘCIE UZNANIA WE WSPÓŁCZESNEJ MYŚLI FILOZOFICZNO-POLITYCZNEJ. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2014. ISBN 978-83-7683-082-7


SPIS TREŚCI

Wprowadzenie
Historia pewnego projektu

CZĘŚĆ HISTORYCZNA

Rozdział 1. Klasyczna filozofia polityki, czyli nienowoczesne horyzonty nowoczesności
1) Sokrates i utracony skarb myślenia
2) Platon i idealna republika filozofów
3) Arystoteles, czyli jak być dobrym człowiekiem, obywatelem i filozofem

Rozdział 2. Hobbes jako źródło nowoczesnego projektu
1) Człowiek jako śmiertelny Bóg
2) Równość jako źródło wspólnoty politycznej
3) Hobbes jako źródło nowoczesnego modelu wolności

Rozdział 3. Rousseau, czyli wyznanie autentycznej jedności
1) Rousseau, czyli powrót do źródeł
2) Rousseau jako teoretyk suwerenności
3) Rousseau jako piewca egalitaryzmu

Rozdział 4. Kant, czyli moralność jako racjonalny wybór
1) Kant i pytanie o przyszłość rodzaju ludzkiego
2) Zło jako przestrzeń bezrozumności i przestrzeń wyboru
3) Wieczny pokój jako podstawa uniwersalnej wspólnoty politycznej
4) Nowoczesna wspólnota polityczna jako triumf racjonalności

Rozdział 5. Hegel, czyli różne oblicza całości
1) Hegel jako filozof zamkniętej wspólnoty
2) Hegel jako twórca nowoczesności
Rekapitualacja, czyli przejście do spełnionej nowoczesności

CZĘŚĆ WSPÓŁCZESNA
(Nie)spełniona nowoczesność, czyli wstęp do części współczesnej

Rozdział 1. Aleksander Kojeve – pożądanie uznania,uznanie pożądania, czyli o ostatnim Człowieku,
który stał się Mędrcem, i co z tego wynikło
1) Czytanie Hegla
a) Pytanie o człowieka
b) Pytanie o Mędrca i Filozofa
c) Pytanie o Byt i o to, co Rzeczywiste
2) Kojeve i Strauss, czyli o niebezpiecznych związkach Tyranii i Mądrości
3) Koniec historii, czyli spełniony projekt nowoczesności i koszmarny sen starożytności

Rozdział 2. Docenić wspólnotę, doceniając Innego, czyli polityka uznania Charlesa Taylora
1) Kwestia nowoczesności
a) Ekonomia
b) Sfera publiczna
c) Suwerenny lud
2) Kwestia autentyczności
3) Etnologia i historia – pytanie o język i model opisu
a) Uniwersalizm i partykularyzm a język krytyki
4) Kwestia polityki i różnicy
a) Uniwersalny proceduralizm Dworkina, czyli jedno prawo dla wszystkich
b) Wielość różnych wartości
5) Recepta na dolegliwości nowoczesności

Rozdział 3. Sprawiedliwość uznania, uznanie sprawiedliwości – rzecz o fi lozofi cznej dyskusji
między Nancy Fraser i Axelem Honnethem
1) Teoria uznania Axela Honnetha – rekonstrukcja
2) Teoria Nancy Fraser – rekonstrukcja
3) Honneth i Fraser: dyskusja oraz konteksty filozoficzno-polityczne
a) Kwestia kultury
b) Kwestia sprawiedliwości
c) Kwestia języka sprawiedliwości jako języka teorii i praktyki politycznej

Zakończenie, czyli uznanie nowoczesności

Bibliografia

Indeks osób