Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 

Praca zbiorowa pod red. WITOLDA PŁOTKI: WPROWADZENIE DO FENOMENOLOGII. INTERPRETACJE, ZASTOSOWANIA, PROBLEMY. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2014 ISBN 978-83-7683-083-4 (Książka jest sprzedawana w komplecie - T.I oraz T.II)


Spis treści Tomu I

Słowo wstępne (Witold Płotka)

Część I  Czym jest fenomenologia ?
Andrzej Półtawski, Fenomenologia a zrozumienie, kim jesteśmy
Nicolas de Warren, Wezwanie Husserla do mówienia: fenomenologia „filozofią mniejszą”
Stanisław Judycki, Filozofia a fenomenologia
Damian Leszczyński, Fenomenologia, naturalizm i nauka
Dalsze lektury

Część II . Spory w fenomenologii
Marek Rosiak, Wprowadzenie do transcendentalnego rozważania sporu realizm-idealizm
John Drummond, Kontrowersje wokół noematu
Maria Bielawka, Specyfi ka problematyki czasu w Husserlowskiej fenomenologii
Dalsze lektury

Część III  Intencjonalność i świadomość
Arkadiusz Chrudzimski, Intencjonalność z fenomenologicznego punktu widzenia
Marek Maciejczak, Fenomenologiczna teoria świadomości
Wojciech Żełaniec, Niemożliwość samozwrotności myśli,na przykładzie Kłamcy i Werydyka
Dalsze lektury

Część IV. Fenomenologia cielesności
Sara Heinämaa, Fenomenologia cielesności a różnica płciowa
Monika Murawska, Meandry cielesności. Różne oblicza fenomenologii ciała
Dalsze lektury

Część V. W kręgu zagadnień estetycznych
Kinga Kiwała, Fenomenologia wobec dzieła muzycznego. Idee, koncepcje, perspektywy
Aleksander Serafin, Fenomen w architekturze: wobec dyskusji na temat architektury fenomenologicznej
Dalsze lektury

Indeks nazwisk
Contents