Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 

Praca zbiorowa pod red. WITOLDA PŁOTKI: WPROWADZENIE DO FENOMENOLOGII. INTERPRETACJE, ZASTOSOWANIA, PROBLEMY. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2014 ISBN 978-83-7683-083-4 (Książka jest sprzedawana w komplecie - T.I oraz T.II)


Spis treści Tomu II

Część VI. Metodologia fenomenologii
Józef Dębowski, Zasada bezzałożeniowości
Rochus Sowa, Ejdetyka i jej metodologia
George Heffernan, Fenomenologia oczywistości
Piotr Łaciak, Drogi do redukcji a problem anonimowości świadomości transcendentalnej
Lester Embree, Czym jest analiza refleksyjna?
Dalsze lektury

Część VII . Fenomenologiczna antropologia, hermeneutyka i etyka
Adam Węgrzecki, Perspektywy i ograniczenia fenomenologicznej antropologii filozoficznej
Andrzej Przyłębski, Fenomenologia hermeneutyczna
Witold Płotka, Fenomenologia Husserlowska a etyka. Źródła, rozwój i kontynuacje
Dalsze lektury

Część VIII. Matematyka, logika, ontologia
Mirja Hartimo, Husserl i matematyka
Bartłomiej Skowron, Fenomenologia i logika
Marek Piwowarczyk, Koncepcja ontologii fenomenologicznej. Studium metaontologii Romana Ingardena
Marek Rosiak, Z problematyki ontologii formalnej: Fenomenologiczne teorie całości i części
Dalsze lektury

Część IX. Nowe kierunki poszukiwań
Marek Pokropski, Fenomenologia i kognitywistyka: geneza – problemy – stanowiska
Lester Embree, Życie w świecie życia a ekologizm
Rafał Ilnicki, Fenomenologia techniki, czyli zerwanie relacji podmiotowo-przedmiotowej i jej ponowne ustanowienie
Dalsze lektury

Noty o autorach
Indeks nazwisk
Contents