Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 

TADEUSZ KROŃSKI. FASZYZM A TRADYCJA EUROPEJSKA. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2014. ISBN 978-83-7683-091-9

SPIS TREŚCI

Andrzej Kołakowski
Przedmowa

Tadeusz Kroński 
Faszyzm a tradycja europejska

Bronisław Baczko
O Tadeuszu Krońskim

Jan Garewicz 
Kroński i jego filozofia dziejów