Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 

KSIĄŻKI 2009

Ks. Paweł Florenski.  Sens idealizmu. metafizyka rodzaju i oblicza oraz inne pisma.
Studia z filozofii systematycznej. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2009 (25 zł).


Spis treści
Słowo wstępne (ks. Piotr Przesmycki SDB)
Sens idealizmu. Metafizyka rodzaju i oblicza (przełożył Paweł Rojek)
Ogólnoludzkie korzenie idealizmu. Filozofia ludów (przełożyła Teresa Obolevitch)

Imiesławie jako zasada filozoficzna (przełożyła Teresa Obolevitch)
Dłvina sive aurea sectio. Złoty podział (przełożył Bogdan Strachowski)


Od tłumaczy
(Teresa Obolevitch, Paweł Rójek, Bogdan Strachowski)