Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 

Seria: Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei. WIESŁAW CHUDOBA: LESZEK KOŁAKOWSKI. KRONIKA ŻYCIA I DZIEŁA. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2014. ISBN 978-83-7683-090-2.


Spis treści

Przedmowa
Dzieciństwo w Radomiu, 1927–1933
Lata szkolne w Radomiu, 1933–1936
Lata szkolne w Łodzi, 1936–1939
Okres wojny, 1939–1945
Okres studencki w Łodzi, 1945–1950
Na uniwersytecie i w szkołach partyjnych, 1950–1955
Okres odwilży i rewizjonizmu, 1956–1968
Montreal i Berkeley, 1969–1970
All Souls College w Oksfordzie, 1970–1981
Między Oksfordem a Chicago, 1981–1994
Na emeryturze, 1995–2009

Bibliografia

Indeks nazwisk