Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 

KSIĄŻKI 2009

KOBIETY-FEMINIZM-DEMOKRACJA. Red. Bogusława Budrowska.
Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2009


Słowo Wstępne

Część I.  W NIEWIDZIALNYCH GORSETACH TRADYCYJNYCH RÓL
Sylwia Urbańska Profesjonalizacja macierzyństwa jako proces odpodmiotowienia matki. Analiza dyskursów poradnika
”Twoje Dziecko” z 2003 i 1975 roku
Elżbieta Korolczuk „Naturalna więź"? Wizerunki relacji matka-córka w wybranych tekstach polskiej kultury popularnej
Bogusława Budrowska Krzątactwo codzienności a perspektywa „trzeciej socjologii”

Część II.  WALCZĄCE O POZYCJĘ NA RYNKU PRACY
Iza Desperak Kobiety i praca. Wielkie przegrane polskiej transformacji
Joanna Mazur-Łuczak Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej
Ewa Lisowska Kobiety w biznesie - menedżerki i właścicielki firm
Katarzyna Dojwa Kobiety w policji. Wybrane aspekty historyczno-socjologiczne w kontekście służby kobiet w formacjach mundurowych w Polsce

Część III. WŁĄCZAJĄCE SIĘ W PROCESY DEMOKRATYCZNE
Ewa Dąbrowska-Szulc Egerie i paprotki, czyli projekt równego traktowania zamiast ustawy o równym statusie kobiet i mężczyzn
Anna Domaradzka Liderki polskich organizacji kobiecych – próba typologii
Ilona Matysiak Koła gospodyń wiejskich i ich funkcje w kontekście specyfiki trzeciego sektora w wybranych społecznościach wiejskich

Część IV. PROWADZĄCE FEMINISTYCZNĄ DEBATĘ
Elżbieta Pakszys Feminizm versus  humanizm? O nowe rozumienie równości płci
Ewa Hyży Kosmopolityzm liberalny Marthy Nussbaum w kontekście programu Partii Kobiet
Magdalena Grabowska Pomiędzy Wschodem i Zachodem: problem tożsamości polskiego feminizmu w kontekście współczesnych debat
Agata Młodawska „Konnica świętej wojny feministek przeciwko rządowi RP" - analiza dyskursu antyfeministycznego w prasie polskiej
Magdalena Dąbrowska „Ramy równości" w polskim dyskursie politycznym i wybranych dokumentach polityki społecznej

O Autorkach

ANEKS. Z fotoarchiwum