Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 

KSIĄŻKI 2008

Seria KLASYKA FILOZOFII
Emmanuel Levinas. Odkrywając egzystencję z Husserlem i Heideggerem. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2008 (30 zł, okładka twarda – 40 zł).

Spis Treści

Wstęp (Małgorzata Kowalska]

Odkrywając egzystencję
z Husserlem i Heideggerem

Przedmowa
Wprowadzenie do 2. wydania
Dzieło Edmunda Husserla
Martin Heidegger i ontologia
Ontologia tego co czasowe
Od opisu do egzystencji

Nowe komentarze

Uwagi o „technice" fenomenologicznej
Ruina przedstawienia
Intencjonalność a metafizyka
Intencjonalność a wrażenie

Zarysy

Filozofia i idea nieskończoności
A priori i subiektywność
Ślad innego
Tajemnica i fenomen
Język i Bliskość