Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 

KSIĄŻKI 2008

ZMIANY STRATYFIKACJI SPOŁECZNEJ W POLSCE. Praca zbiorowa pod redakcją Henryka Domańskiego. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2008 (40 zł).

Spis treści

Henryk Domański. Wstęp
Zbigniew Sawiński. Zmiany systemowe a nierówności w dostępie do wykształcenia
Henryk Domański i Irina Tomescu-Dubrow. Nierówności edukacyjne przed i po zmianie systemu
Kazimierz M. Słomczyński i Irina Tomescu-Dubrow. Systemowe zmiany w strukturze klasowej a ruchliwość społeczna. Analiza tablic przepływu osób między różnymi kategoriami początkowymi i końcowymi
Henryk Domański, Bogdan W. Mach, Dariusz Przybysz. Pochodzenie społeczne – wykształcenie – zawód: ruchliwość społeczna w Polsce w latach 1982–2006
Henryk Domański i Irina Tomescu-Dubrow. Wejście na rynek pracy a poziom wykształcenia
Henryk Domański. Merytokracja w zasadach dystrybucji wynagrodzeń w latach 1982–2005
Antonina Ostrowska. Nierówności społeczne a zdrowie
Dariusz Przybysz. Pozycja społeczno-zawodowa a zachowania wyborcze Polaków
Krzysztof Zagórski. Obiektywny i subiektywny poziom bytu i zadowolenie z życia – Polska 1992–2004. Propozycja nowych indeksów
Joshua Kjerulf Dubrow. Świadomość klasowa interesów politycznych. Pojęcie i pomiar
Henryk Domański. Wnioski

Literatura