Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 

KSIĄŻKI 2008

ANALITYCZNA MATAFIZYKA UMYSŁU. Najnowsze kontrowersje.
Praca zbiorowa pod red. Marcina Miłkowskiego i Roberta Poczobuta.
Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2008 (50 zł).

Marcin Miłkowski, Robert Poczobut
Główne problemy analitycznej metafizyki umysłu

W KRĘGU NIEREDUKCYJNEGO FIZYKALIZMU
Jerry Fodor
Nauki szczegółowe (albo: niejednorodność nauki jako hipoteza robocza)
Jaegwon Kim
Mit nieredukcyjnego materializmu
Robert Stalnaker
Odmiany superweniencji
Donald Davidson
Myślące przyczyny

MIĘDZY REDUKCJĄ A EMERGENCJĄ
Robert Van Gulick
Redukcja, emergencja i inne nowsze stanowiska na temat problemu umysł–ciało. Przegląd filozoficzny
David Lewis
Redukcja umysłu
Tim Crane
Doniosłość emergencji
George Bealer
Intencjonalność, materializm i realne struktury

METAFIZYKA UMYSŁU WOBEC KOGNITYWISTYKI
Charles B. Martin, John Heil
Zwrot ontologiczny
Daniel C. Dennett
Rzeczywiste wzorce
Hilary Putnam
Funkcjonalizm – kognitywistyka czy fantastyka naukowa?
Andy Clark, David J. Chalmers
Umysł rozszerzony

Z METAFIZYKI ŚWIADOMOŚCI
Colin McGinn
Czy możemy rozwiązać problem umysł–ciało?
John R. Searle
Dlaczego nie jestem dualistą własności?
Thomas Nagel
Związek psychofizyczny
David J. Chalmers
Świadomość i jej miejsce w naturze