Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 

KSIĄŻKI 2008

STANISŁAW CZERNIAK I RAFAŁ MICHALSKI. Cielesność. Kompensacja. Mimesis. Wokół Pojęciowego Instrumentarium Współczesnej Antropologii Filozoficznej. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2008 (25 zł).

Spis treści

Stanisław Czerniak. Refleksja wstępna

Stanisław Czerniak. Ludzka cielesność w perspektywie współczesnej antropologii filozoficznej

Stanisław Czerniak. Moralizacja: funkcje antropologiczne i uwarunkowania historyczne

Stanisław Czerniak. Antropologiczne konotacje pojęcia „kompensacji”

Stanisław Czerniak. Marquardowska koncepcja kompensacyjnych funkcji nauk humanistycznych.Kontekst polemiczny

Rafał Michalski. Antropologiczne implikacje pojęcia mimesis – u źródeł ludzkiej mowy

Rafał Michalski. W poszukiwaniu utraconej mimesis – zapomniany paradygmat antropologii?

Indeks nazwisk