Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 

KSIĄŻKI 2009

Janusz Mucha. Uspołeczniona racjonalność technologiczna. Naukowcy z AGH wobec cywilizacyjnych wyzwań i zagrożeń współczesności. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2009 (25 zł).

Spis treści

Socjolog w uczelni technicznej. Wstęp
Społeczeństwo – nauka – technika. Wprowadzenie do problematyki badań
Problem badawczy i metody badań własnych
Wielkie odkrycia naukowe, wynalazki i usprawnienia techniczne na początku XXI wieku

Dynamika nauk ścisłych i technicznych
Istota i zadania nauk ścisłych  • Poznanie naukowe a doświadczenie religijne i artystyczne  • Pojęcie rozwoju naukowo-technicznego • Rozwój nauk ścisłych dawniej i dzisiaj • Problem zrównoważonego rozwoju różnych dyscyplin naukowych • Problem intelektualnej własności odkryć i wynalazków • Zagadnienie realnego pożytku z rozwoju naukowotechnicznego • Studenci o pożytkach z uprawiania nauk ścisłych i technicznych  • Studenci o głównych osiągnięciach nauk ścisłych w ostatnich latach  • Zakończenie

Nauki ścisłe i techniczne w polskiej uczelni technicznej
Poziom nauk ścisłych w Polsce i jego uwarunkowania  • Polskie uczelnie techniczne w światowych rankingach akademickich • Odkrycia naukowe w AGH i ich zastosowanie w gospodarce i w dydaktyce  • Magistranci AGH o osiągnięciach nauki i techniki i ich przekazywaniu przez uczelnię  • Zakończenie

Cywilizacyjne zagrożenia i wyzwania współczesności
Nowe technologie a zmiany społeczne w świecie  • Rozwój techniki a zróżnicowanie społeczne  • Zagrożenia cywilizacyjne i ich społeczna percepcja  • Kontrowersyjne projekty naukowe i potencjalne zagrożenia z ich strony  • Problem zewnętrznej kontroli nad badaniami naukowymi i ich wykorzystaniem • Wpływ ekspertów na sferę publiczną  • Cywilizacyjne wyzwania współczesności  • Zakończenie

Zakończenie.
O uspołecznionej racjonalności technologicznej
Bibliografia

Aneksy
A 1. Dyspozycje do wywiadów z profesorami i adiunktami AGH
A 2. Ankieta audytoryjna dla studentów V roku
A 3. Spis wywiadów z profesorami i adiunktami AGH