Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 

KSIĄŻKI 2008

Praca zbiorowa pod red. Joanny Bator i Anny Wieczorkiewicz "Ucieleśnienia II. Płeć między ciałem i tekstem". Wydawnictwo IFiS PAN,  Warszawa 2008 (40 zł).

Spis treści

Joanna Bator Wstęp. Metafory i metonimie płci

Dyskursywna produkcja ciał i płci
Paweł Debel: Dlaczego ciało? Rehabilitacja ciała i seksualności w dyskursie współczesnej filozofii i humanistyki
Joanna Bator: Ciała heretyckie, płci niebywałe. W kierunku nowego paradygmatu
Różne historie, różne kultury
Anna Wieczorkiewicz: Dziwna kobiecość Barbary Urselin
Krzysztof Arcimowicz: Płeć pierwsza, druga i trzecia. Alternatywne modele tender w kulturach pozaeuropejskich
Płeć piękna/piękno ciało
Anna Kwiatkowska: W krainie botoksu i tipsów, czyli poskromienie złośnicy
Honorata Jakubowska: Medialne wizerunki sportowego ciała – (re)konstrukcja gender?
Gorsety kobiecości
Beata Kowalska: Kontrola kobiecej cielesności. Uwagi o muzułmańskiej zasłonie, orientalizmie i fundamentalizmie
Agata Jakubowska: Ciała (nie)posłuszne w twórczości Doroty Nieznalskiej
Protezy męskości
Zbyszko Melonik: Viagra, konsumpcja seksu i walka płci
Anna Markowska: Protezy i amputacje a konstruowanie męskiego ciała w twórczości Matthew Barneya i Roberta Gobera
Kobiecość,  która rodzi (się)
Bogusława Budrowska: Klątwa i geniusz macierzyństwa
Katarzyna Władyka: Rodzi się? Ródźmy sobie! Samodzielne macierzyństwo z wyboru
Szczeliny, pęknięcia, trans-ciała
Małgorzata Bieńkowska-Ptasznik: Uwięzieni w obcym ciele – ciało i tożsamość w doświadczeniu osób transseksualnych
Joanna Mizielińska: W szczelinach płciowego dymorfizmu, czyli czy można żyć pomiędzy
Cielesna polityka obnażania i oporu
Tomasz Basiuk: Obnażeni(a). Strategie retoryczne, seks i żałoba w dobie AIDS
Jacek Kochanowski: Ciało i seksualność jako przestrzeń oporu w perspektywie społecznej teorii queer
Sylwia Breczko: Kamp i dekamp? O ciele w kulturze popularnej
”Mięso” i „tekst”
Michał Witkowski: Teoria przegięcia
Bożena Keff: Nieśmiertelny
Anna Wieczorkiewicz: Posłowie. Płeć z morałem

Indeks nazwisk
Noty biograficzne