Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 

KSIĄŻKI 2008

Hans Georg Gadamer. Początek filozofii. STUDIA Z FILOZOFII SYSTEMATYCZNEJ, tom 7 pod red. Seweryna Blandziego. Wydawnictwo IFiS PAN 2008 (30 zł).

Spis treści
Przedmowa (Jagna Brudzińska)
Uwagi wstępne
Rozdział I Znaczenie początku
Rozdział II Hermeneutyczne podejście do początku
Rozdział III Mocne podstawy. Platon i Arystoteles
Rozdział IV Życie i dusza (Fedon)
Rozdział V Dusza między naturą i intelektem
Rozdział VI Od duszy do logosu (Teajtet i Sofista)
Rozdział VII  Doksograficzny początek Arystotelesa
Rozdział VIII Jońska myśl w Fizyce Arystotelesa
Rozdział IX Parmenides i mniemania śmiertelnych
Rozdział X Parmenides i byt