Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 

KSIĄŻKI 2008

Praca zbiorowa pod red. Andrzeja Rycharda "Strukturalne podstawy demokracji". Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2008 (40 zł).

Spis treści

Andrzej Rychard, Wprowadzenie

Ład społeczny a demokracja
Kazimierz M. Słomczyński i Krystyna Janicka, Strukturalne uwarunkowania postaw prodemokratycznych: Polska na tle innych krajów
Henryk Domański i Irina Tomescu-Dubrow, Postrzeganie konfliktów w Polsce w latach 1988–2003
Barbara Gąciarz, Słabości i szanse demokracji w Polsce. Ład społeczny a rozwój demokracji w dobie modernizacji
Włodzimierz Pańków, Polska „protodemokracja”: kryzys czy blokada i niedorozwój?

Ład instytucjonalny a demokracja
Jerzy Wilkin, Państwo a gospodarka – instytucjonalne podstawy autonomii i współzależności
Jacek Wasilewski, Strategie wyborcze lokalnych aktorów politycznych
Witold Betkiewicz, Opinie powiatowej elity o wzajemnych relacjach powiatów i gmin
Krzysztof Jasiecki, Integracja z Unią Europejską jako strukturalna determinanta polskiego systemu politycznego