Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 

KSIĄŻKI 2008

Zagłada Żydów. Studia i materiały (nr 4).
Pismo Centrum Badań nad Zagładą Żydów.
Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2008 (40 zł).

Spis treści