Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 

KSIĄŻKI 2008

Maciej Soin. W kwestii prawdy. Wittgenstein i filozofia analityczna. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2008 (25 zł).

Spis treści

Przedmowa

Rozdział 1. Wittgenstein w kwestii prawdy
Rozdział 2. Logika Traktatu

Rozdział 3. Wittgenstein o negacji
Rozdział 4. Problem prawdy w notatkachWittgensteina z lat 1930–1933
Rozdział 5. Prawda i pewność
Rozdział 6. Zróżnicowanie pojęcia prawdy w dociekaniach Wittgensteina
Rozdział 7. Wittgenstein i antyrealizm
Rozdział 8. Wittgenstein i deflacjonizm
Zakończenie