Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 

SPIS
KSIĄŻEK 2000-2004

 Książki 2004

    * Niepokoje polskie. Praca zbiorowa pod red.Henryka Domańskiego, Antoniny Ostrowskiej i 
Andrzeja Rycharda.Wydawnictwo IFiS PAN, 2004 (40 zł). Nakład wyczerpany
    * Jan Grabowski. "Ja tego Żyda znam". Szantażowanie Żydów w Warszawie 1939-1943. Wydawnictwo IFiS PAN, 2004 (25 zł). Nakład wyczerpany
    * Pierwsze lata suwerenności. Socjologia Europy Środkowo-Wschodniej o krajach tego regionu. Praca zbiorowa pod redakcją J. Mucha i Mike'a F. Kenna. Wydawnictwo IFiS PAN, 2004 (30 zł). Nakład wyczerpany
    * Aneta Gawkowska. Biorąc wspólnotę poważnie. Komunitarystyczne krytyki liberalizmu.
Wydawnictwo IFiS PAN, 2004 (25 zł).  Nakład wyczerpany
    * Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: III sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie. Praca zbiorowa pod redakcją Piotra Glińskiego, Barbary Lewenstein i Andrzeja Sicińskiego. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2004 (30 zł). Nakład wyczerpany
    * Nowe metody, nowe podejścia badawcze w naukach społecznych. Praca zbiorowa pod red. Pawła B. Sztabińskiego, Franciszka Sztabińskiego i Zbigniewa Sawińskiego. Wydawnictwo IFiS PAN,
Warszawa 2004 (30 zł). Nakład wyczerpany
    * Globalizacja i co dalej? Praca zbiorowa pod redakcją Stefana Amsterdamskiego. Wydawnictwo
IFiS PAN, 2004 (25 zł). Nakład wyczerpany
    * Kultura w czasach globalizacji. Praca zbiorowa pod red. M. Jacyno, A. Jawłowskiej i M.Kempnego. Wydawnictwo IFiS PAN, 2004 (40 zł).
    * Henryk Domański. O ruchliwości społecznej w Polsce. Wydawnictwo IFiS PAN, 2004 (25 zł).
    * Henri Bergson. Problem osobowości. Wydawnictwo IFiS PAN 2004 (25 zł).
    * Henri Bergson. Wykłady o wychowaniu. Wydawnictwo IFiS PAN 2004 (25 zł).
    * Jerzy J. Wiatr. Refleksje o polskim interesie narodowym. Wydawnictwo IFiS PAN, 2004 (25 zł).
    * Aleksander Hertz. Późne listy z Ameryki. Wydawnictwo IFiS PAN, 2004 (30 zł). Nakład wyczerpany
    * Krzysztof Tyszka. Nacjonalizm w komunizmie. Ideologia narodowa w Związku Radzieckim i Polsce Ludowej. Wydawnictwo IFiS PAN, 2004 (30 zł). Nakład wyczerpany
    * Johny Christensen. Esej o jedności filozofii stoickiej. Wydawnictwo IFiS PAN, 2004 (20 zł).
    * Jan Strzelecki. Niepokoje amerykańskie. Wydawnictwo IFiS PAN, 2004 (25 zł). Nakład wyczerpany
    * Fred Dretske. Naturalizowanie umysłu. Wydawnictwo IFiS PAN, 2004 (30 zł).
    * Werner Sombart. Dlaczego nie ma socjalizmu w Stanach Zjednoczonych? Wydawnictwo IFiS PAN, 2004 (25 zł). Nakład wyczerpany
    * Oblicza lokalności. Tradycja i współczesność. Praca zbiorowa pod redakcją Joanny Kuczewskiej. Wydawnictwo IFiS PAN, 2004 (40 zł).
    *  Paweł Pieniążek.Brzozowski. Wokół kultury: inspiracje nietzscheańskie. Wydawnictwo IFiS PAN, 2004 (25 zł).
    * Jarosław Kilias. Wspólnota abstrakcyjna. Zarys socjologii narodu. Wydawnictwo IFiS PAN, 2004 (30 zł.). Nakład wyczerpany
    * Małgorzata Melchior. Zagłada a tożsamość. Wydawnictwo IFiS PAN, 2004 (40 zł).
    * Paolo Lombardi. Filozof i czarownica. Rozum i świat magiczny. Wydawnictwo IFiS PAN, 2004 (25 zł). Nakład wyczerpany
    * Spotkania Platońskie. W dobie rozumu rozproszonego wracamy do korzeni. Praca zbiorowa pod red. Aliny Motyckiej przy współpracy Seweryna Blandziego. Wydawnictwo IFiS PAN, 2004 (30 zł). Nakład wyczerpany
    * Sławomir Mazurek. Filantrop czyli nieprzyjaciel i inne szkice o rosyjskim renesansie religijno-filozoficznym. Wydawnictwo IFiS PAN, 2003 (25 zł). Nakład wyczerpany
    * Titkow A, Duch-Krzystoszek D., Budrowska B.: Nieodpłatna praca kobiet. Mity, realia, perspektywy. Wyd. IFiS PAN. Warszawa 2004 ss. 284.
    * Barbara Gąciarz. Instytucjonalizacja samorządnmości. Aktorzy i efekty.  Wydawnictwo IFiS PAN, 2004 (30 zł). Nakład wyczerpany

      Ksiązki 2001-2003

    * Robert Piłat. Krzywda i zadośćuczynienie. Wydawnictwo IFiS PAN, 2003 (25 zł).Nakład wyczerpany
    * Kobiety, mężczyźni i płeć.Debata w toku. Pod red. Mary Roth Walsh. Wydawnictwo IFiS PAN, 2003  (85 zł).
    * Friedrich Wilhelm Joseph Schelling. Wykłady erlangeńskie.Wydawnictwo IFiS PAN, 2003 (20 zł).
    * Jan Skoczyński. Koneczny. Teoria cywilizacji. Wydawnictwo IFiS PAN, 2003 (30 zł).
    * Klaus Held. Fenomenologia świata politycznego. Wydawnictwo IFiS PAN, 2003 (20 zł).
    * Uczucia i rozum w świecie wartości. Wydawnictwo IFiS PAN, 2003 (30 zł). Nakład wyczerpany
    * Stanisław Krajewski. Twierdzenie Godla i jego interpretacje filozoficzne. Od mechanizicyzmu do postmodernizmu.  Wydawnictwo IFiS PAN, 2003 (30 zł). 
    * Wiedza a uczucia. Red. A. Motycka. Wydawnictwo IFiS PAN, 2003, s.270 (25 zl). Nakład wyczerpany
    * Jan Garewicz. Wokół filozofii niemieckiej. Wybór pism.  Wyd. IFiS PAN, 2003 (25 zł). Nakład wyczerpany
    * Eugeniusz Górski. Rozważania o społeczeństwie obywatelskim I inne studia z historii idei. Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2003 (30 zł). Nakład wyczerpany
    * Hanna Buczyńska-Garewicz.Milczenie i mowa Filozofii. Wyd.IFiS PAN, 2003.  (25 zł). Nakład wyczerpany
    * Niepełnosprawność Intelektualna a Style Życia. Praca zbiorowa pod red. Andersa Gustavssona, Jana Tossebro i Elżbiety Zakrzewskiej-Manterys. Wyd.IFiS PAN, 2003. (25 zł). Nakład wyczerpany
    * Co wiemy o nauce?. Praca zbiorowa pod red. Ireneusza Białeckiego. Wydawnictwo IFiS PAN, 2003. (20 zł). Nakład wyczerpany
    * Valeria Szydłowska. Nihilizm i dekonstrukcja. Wyd. IFiS PAN, 2003. (30 zł).  Nakład wyczerpany
    * Barbara Engelking.Donosy do władz miemieckich w Warszawie i okolicach w latach 1940-1941. Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2003 ( 25 zł). Nakład wyczerpany   
    * Krzysztof Koseła. Polak i Katolik. Splątana Tożsamość Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2003 ( 30 zł). Nakład wyczerpany
    * Stanisław Borzym. Przeszłość dla przyszłości. Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2003 (30 zł). Nakład wyczerpany
    * Andrzej Siciński. Styl życia Kultura Wybór. Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2003 (25 zł). Nakład wyczerpany
    * Sergiusz Hessen. Państwo prawa i socjalizm.  Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2003 (30 zł). Nakład wyczerpany
    * Ewa Grzeszczyk. Sukces. Amerykańskie wzory - polskie realia. Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2003 (30 zł). Nakład wyczerpany
    * Bieda a nierówności płci i podziały etniczne w społeczeństwach postkomunistycznych, pod red. Ivana Szelenyiego. Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2003 (25 zł). Nakład wyczerpany
    * Anna Firkowska-Mankiewicz. Intelligence and Success in Life. Wyd. IFiS PAN. Warszawa 2002 (30 zł). Nakład wyczerpany
    * Kazimierz M. Słomczyński (red.) Social Structure: Changes and Linkages, IFiS Publishers. Warsaw 2002 (30 zł). Nakład wyczerpany
    * Joanna Sikorska (red.) Społeczne problemy osób niepełnosprawnych. Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2002 (30 zł). Nakład wyczerpany
    * Bolesława Duszyńska. Zasady somatologii stoickiej. Wydawnictwo IFiS PAN Warszawa, 2002 (20 zł).  Nakład wyczerpany
    * Seweryn Blandzi. Platoński projekt filozofii pierwszej. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2002 (30 zł). Nakład wyczerpany
    * Jaegwon Kim. Umysł w świecie fizycznym. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2002 (30 zł).
    * Hanna Palska.  Bieda i dostatek. O nowych stylach życia w Polsce końca lat dziewięćdziesiątych. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2002 (30 zł). Nakład wyczerpany
    * Bohdan Michalski: Metafizycy polskiej filozofii: Ingarden, Witkacy, Leszczyński. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2002 (25 zł). Nakład wyczerpany
    * Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: trzeci sektor. Praca zbiorowa pod red. Piotra Glińskiego, Barbary Lewenstein i Andrzeja Sicińskiego. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2002 (30 zł). Nakład wyczerpany
    * Lata tłuste, Lata chude. Praca zbiorowa pod red. Katarzyny Korzeniewskiej i Elżbiety Tarkowskiej. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2002 (25 zł). Nakład wyczerpany
    * Lekcja Sierpnia. Dziedzictwo "Solidarności" po dwudziestu latach. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2002 (25 zł).  Nakład wyczerpany
    * Kościół którego nie było. Paweł Boryszewski.Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2002 (25 zł). Nakład wyczerpany
    * Bóg-Nicość. Jan Miernowski.Wydawnictwo IFiS PAN Warszawa 2002 (25 zł). Nakład wyczerpany
    * Filozofia Boga w Questiones Sententiarum Mikołaja Bicepsa. Wydawnictwo IFiS PAN Warszawa i Wydawnictwo Homini, Bydgoszcz 2002 (20 zł). Nakład wyczerpany
    * Utracona dynamika. O niedojrzałości polskiej demokracji. Praca zbiorowa pod red. Edmunda Mokrzyckiego, Andrzeja Rycharda i Andrzeja Zybertowicza. Warszawa, IFiS PAN 2002 (30 zł). Nakład wyczerpany
    * Wprowadzenie do metafizyki. Enrico Berti. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2002 (20 zł). Nakład wyczerpany
    * Elita Biznesu w Polsce. Drugie narodziny kapitalizmu. Krzysztof Jasiecki. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2002 (30 zł). Nakład wyczerpany
    * Joanna Kurczewska. Patriotyzm polskich polityków. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2002 (30 zł). Nakład wyczerpany
    * Włodzimierz Wesołowski: Obciążeni polityką. Posłowie i partie. Wydawnictwo  IFiS PAN, Warszawa 2002 (30 zł). Nakład wyczerpany
    * Getto Warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście (Barbara Engelking oraz Jacek Leociak). Wydawnictwo  IFiS PAN, Warszawa 2001 (100 zł). Nakład wyczerpany  
    * Edmund Mokrzycki. Bilans niesentymentalny. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2001 (25 zł). Nakład wyczerpany
    * Michał Fattal. Logos. Między orientem a zachodem. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2001 (20 zł). Nakład wyczerpany
    * Juliusz Gardawski. Powracająca klasa. Sektor prywatny w III Rzeczypospolitej. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2001 (20 zł).  Nakład wyczerpany
    * Andrzej Leder. Nieświadomość jako pustka. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2001 (25 zł). Nakład wyczerpany
    * Duch i dusza. Red. Paweł Dybel. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2001 (40 zł). Nakład wyczerpany
    * Labirynt filozoficzny. Dialogi wymyślone. Wydawnictwo IFiS PAN,  Warszawa 2001 (20 zł). Nakład wyczerpany
    * A. Chmielewski. Między mózgiem i świadomością. Próba rozwiązania problemu psychofizycznego. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2001 (20 zł). Nakład wyczerpany
    * Barbara Engelking. Zagłada i pamięć. Wydawnictwo IFiS PAN. Warszawa 2001 (30 zł). Nakład wyczerpany
    * Wiedza a wartości. Red. Alina Motycka. Wydawnictwo IFiS PAN. Warszawa 2001 (15 zł). Nakład wyczerpany
    * Antoni Sułek: Sondaż Polski: Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2001 (25 zł). Nakład wyczerpany

         Książki 2000

  * M.Ciliberto: Wstęp do Bruna (2000, 18 zł). Nakład wyczerpany
  *  D. Facca: Humanizm i filozofia w nauczaniu Adama Burskiego  2000 (20 zł). Nakład wyczerpany
   * K. Lutyńska: Metodologia badań socjologicznych. Bibliografia adnotowana książek za lata 1945-1999 (2000, 20 zł). Nakład wyczerpany
    * Między mitem a logosem. Dialektyka greckiego oświecenia jako europejski paradygmat (2000, oprawa miękka - 25 zł; oprawa twarda - 35 zł). Nakład wyczerpany
    * Social Patterns of Being Political. The Initial Phase of the Post-Communist Transition in . Edited by K. M. Słomczyński (2000, 35 zł). Nakład wyczerpany
    * K.M. Słomczyński: Pozycja społeczna a cechy osobowości; o wzajemnych relacjach w okresie transformacji systemowej (2000, 5 zł). Nakład wyczerpany
    *  A. Walicki: Idea narodu w polskiej myśli oświeceniowej (2000, 20 zł). Nakład wyczerpany
    *  W. Wesołowski: Partie: nieustanne kłopoty (2000, 22 zł).
    *  C. Wodziński: Pan Sokrates. Eseje trzecie(2000, 20 zł). Nakład wyczerpany
    *  T.Woźniak: Propaganda scjentystyczna (2000, 18 zł). Nakład wyczerpany
    *  700 lat myśli polskiej. Filozofia i myśl społeczna w latach 1700-1830. T. I: Okres saski 1700-1763 (2000, oprawa miękka - 45 zł; oprawa twarda - 55 zł). Nakład wyczerpany
    *  M. Żelazny, Heglowska filozofia ducha (2000, 35 zł). Nakład wyczerpany
    *  Nieświadomość jako kategoria filozoficzna. Praca zbiorowa pod redakcją A. Motycka i W. Wrzosek (2000, 40 zł). Nakład wyczerpany
    *  Z. Sawiński, P.B. Sztabiński, F. Sztabiński: Podręcznik ankietera (2000, 30 zł). Nakład wyczerpany
    *  A.Giza-Poleszczuk: M. Marody, A. Rychard: Strategie i system. Polacy w obliczu zmiany systemowej (2000, 20 zł)