Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 

CZASOPISMA

ARCHIWUM HISTORII FILOZOFII I MYŚLI SPOŁECZNEJ
 
ASK. RESEARCH&METHODS

PRAKSEOLOGIA

STUDIA SOCJOLOGICZNE

JUSTIFICATION, TRUTH, AND BELIEF
 
STUDIA LOGICA
   
STUDIA ANTYCZNE I MEDIEWISTYCZNE
 
Prenumeratę prowadzi firma GARMOND PRESS, RUCH SA, oraz KOLPORTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A.