Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 

KSIĄŻKI 2009

WIEDZA A INTUICJA. Red. Alina Motycka. Seria: Filozoficzne problemy wiedzy. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2009 (30 zł).

Spis treści

Nota redakcyjna (Alina Motycka)
Krzysztof Maurin – Matematyka jako życie idei. Rola intuicji w matematyce
Zbigniew Król – Postylla: jak myśli matematyk?
Tomasz Bartel – Zagadnienie intuicji w filozofii chrześcijańskiej

Janusz Sidorek – Prawda i intuicja. O rozumieniu prawdy w Badaniach logicznych Edmunda Husserla
Cezary J. Olbromski – Edmunda Husserla pojęcie intuicji a przedpredykatywność świadomości czasu
Anna Drabarek – Intuicyjne poznawanie dobra w rozważaniach G. E. Moore’a i Wł. Tatarkiewicza
Jerzy Bobryk – Pojęcie intuicji w psychologii poznawczej
Czesław S. Nosal – Ewolucja intuicji i jej funkcjew umyśle człowieka
Zenon W. Dudek – Intuicja jako (nie)świadoma funkcja psychiczna
Anita Benisławska – Fenomeny intuicji w poznaniu dziecka, mistyka i twórcy
Zbigniew Król – O pewnej formie intuicji i wiedzy intuicyjnej
Andrzej P. Wierzbicki – Intuicja z perspektywy technicznej: Znaczenie zasady multimedialnej i zasady emergencji
Alina Motycka – Filozofia nauki a problem intuicji

Noty o Autorach