Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 

KSIĄŻKI 2010

WŁODZIMIERZ ŁUGOWSKI. FILOZOFIA PRZYRODY. FUNKCJA (DE)MISTYFIKACYJNA. 
SZKICE O ŻYCIU, WIEDZY I WŁADZY.
Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2010 (25 zł). 
ISBN 978837683012-4

Spis treści

Przedmowa. O czym mówi ta książka i do kogo jest adresowana
‘Geografia’ filozofii przyrody. Pogranicza fakultetów (i cywilizacji)
‘Etnografia’  filozofii przyrody. „Naśladujmy (obiektywnych) przyrodników”
‘Socjologia’ filozofii przyrody. Wiktoriański establishment darwinowski: „ewolucja tak,
biogeneza nie”
Rozdział 1. ‘Przeklęte’ problemy powstawania. Filozoficzny przełom w przyrodoznawstwie historycznym
Novum ontologiczne (materia aktywna) i gnoseologiczne (filozofia przyrody fundamentem teorii naukowych
Legenda o politycznym obstalunku ‘teorii pierwotnego bulionu’  
Arbiter elegantiarum, czyli (a)społeczna funkcja  filozofii przyrody
Rozdział 2. Fałszywa świadomość uczonych. O scjentyzmie spontanicznym i profesjonalnym
Mitologie świata uczonych i ‘naturalne’ bariery społeczne
Filozoficzna ‘neutralność’ nauki: perspektywa filozofii akademickiej
‘Ideał nauki nowożytnej’ z perspektywy mieszkańców Południa
Rozdział 3. Kreacjonizm ‘naukowy’, czyli historia o przyrodnikach w pułapce
„Wysokie noty za naukowość”, czyli filozoficzna samoświadomość uczonych raz jeszcze
Pułapka ontologiczna: „przypadek czy plan?”
Zasada jednostajności natury: „fundamentalny aksjomat przyrodoznawstwa”
Rozdział 4. Autopoiesis, czyli ‘ewolucyjne’ przymierze człowieka z przyrodą
‘Zimna technokracja’ versus ‘świat oswojony’
Uniwersalna zasada samoorganizacji wszechświata
Nowy sens pojęcia życia. „Kto bliźniego nie miłuje, nie szanuje praw przyrody”
Rozdział 5. Uniwersalna strategia genezy. Systemowe uwarunkowania ewolucji
Przełom metodologiczny w przyrodoznawstwie z perspektywy ewolucyjnej teorii poznania
Jak powiązać warstwy realnego bytu?
Czy możliwa jest afilozoficzna  filozofia  przyrody?
Rozdział 6. Kosmiczne sankcje ziemskiego ładu. Dwa algorytmy mistyfikacji: (neo)darwinowski i finalistyczny Legitymizacyjna funkcja nauki nowożytnej: efekty i granice (czasowe i przestrzenne)
Doktryna determinizmu biologicznego: jak utrzymać (w)ład(zę) w świecie?
‘Naturalne’ pochodzenie nierówności: ‘niebezpieczna idea Darwina’
Rozdział 7. Metafilozofia geopolityki ([północno]atlantyckiej, [środkowo]europejskiej i eurazjatyckiej):
przyrodnicze komponenty
mitologii politycznej
Civis Romanus sum, czyli „umiejętność manewrowania i manipulacji”
‘Obiektywne propozycje naukowe’
„Metafizyka nacjonal-bolszewizmu” i „jądro autentycznej  filozofii przyrody”
 
Zakończenie. O co toczy się gra?
Literatura