Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 

KSIĄŻKI 2009

Jan Jakub Rousseau. Projekt Konstytucji dla Korsyki. Z serii Klasyka Filozofii. Przekład, wstęp i przypisy - Marek Blaszke. Przekład przejrzał Marian Skrzypek. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2009. (25 zł).

Spis treści

Marek Blaszke
Wstęp
1. Okoliczności towarzyszące powstaniu
Projektu konstytucji dla Korsyki
2. Założenia ideowe Projektu konstytucji dla Korsyki – wizja państwa i społeczeństwa

Jan Jakub Rousseau
Projekt konstytucji dla Korsyki

Przedmowa (Rękopis. Neuchatel, 7844)
Projekt (Rękopis. Genewa, 229
Fragmenty