Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 

„PRAKTYKI OBYWATELSKIE POLAKÓW”. Praca zbiorowa pod redakcją Jacka Raciborskiego.
Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2010 (40 zł). 
ISBN: 978-83-7683-022-3

Spis treści

Jacek Raciborski
Wprowadzenie: oblicza obywatelstwa
Jarosław Kilias
Naród a państwo – przynależność narodowa a obywatelstwo
Jerzy Bartkowski
Państwo, prawa i obowiązki obywatelskie w świadomości społecznej
Przemysław Sadura
Państwo, rynek i klasy średnie w Polsce
Jacek Raciborski
Obywatel jako wyborca
Marta Bucholc
Jestem obywatelem, więc głosuję?
Marta Szaranowicz-Kusz
Status, uczestnictwo, identyfikacja. Problemy uznania cudzoziemców za polskich obywateli
Agnieszka Kwiatkowska
Koncepcja obywatelstwa w teorii feministycznej
Barbara Frątczak-Rudnicka
Wiek a koncepcja „dobrego obywatela”
Piotr Chmielarz
Wojsko Polskie w opinii obywateli: schyłek modelu republikańskiego

Komunikaty
Jędrzej Ochremiak
Referenda lokalne w sprawie odwołania władz, 2002–2010
Jędrzej Ochremiak
Instytucja inicjatywy ludowej w Polsce, 1999–2010
Wojciech Rafałowski
Kwestia zgodności preferencji wyborczych w ramach gospodarstwa domowego
Wojciech Rafałowski
Przyczynek do kwestii racjonalności obywateli: system wyborczy a preferencje
Anna Kuczyńska
Praktyki obywatelskie w sieci

Aneks
Noty o Autorach