Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 

„LEGITYMIZACJA W POLSCE. NIEUSTAJĄCY KRYZYS W ZMIENIAJĄCYCH SIĘ
WARUNKACH?" Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Rycharda i Henryka Domańskiego.
 
Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2010 (30 zł). ISBN: 978-83-7683-020-9

Spis treści

Wstęp: o naturze legitymizacji i jej kryzysów
(Henryk Domański i Andrzej Rychard)
Legitymizacja i pamięć (Dariusz Gawin)
Trudny test demokratycznego elityzmu (Jacek Wasilewski)
Pozycja społeczna a poparcie dla systemu polityczno-ekonomicznego: kontekst europejski (Henryk Domański i Kazimierz M. Słomczyński)
Defi cyt merytokracji i legitymizacja władzy politycznej (Krzysztof Jasiecki)
Legitymizacja nierówności dochodowych w Polsce, 1988–1999 (Zbigniew Karpiński)
Referendum konstytucyjne jako instrument legitymizacji zmiany ustroju (na przykładzie wybranych państw współczesnych Europy Środkowo-Wschodniej) (Marzena Laskowska)
Dylematy i pułapki legitymizacji porządku społecznego PRL i III Rzeczypospolitej (Włodzimierz Pańków)
Stare i nowe hipotezy o legitymizacji i zaufaniu (Andrzej Rychard)