Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 

SPEKTAKLE ZMYSŁÓW. Praca zbiorowa pod redakcją Anny Wieczorkiewicz i Moniki Kostaszuk-Romanowskiej. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2010 (40 zł). ISBN: 978-83-7683-021-6

Spis treści 

Anna Wieczorkiewicz Wprowadzenie

Z m y s ł o w o ś ć   d o t y k u
Gabriela Świtek
Architektura i aporie dotyku
Elżbieta Konończuk
Historia jako spektakl zmysłów

Z m y s ł o w o ś ć   s m a k u
Katarzyna Citko
Zmysł smaku w filmowych spektaklach cielesności José Juana Bigasa Luny
Anna Wieczorkiewicz
Piękna kuchnia w smacznym świecie
Blanka Brzozowska
Zmysł smaku w służbie ideologii – przykład napojówgazowanych

Z m y s ł o w o ś ć   u w o d z e n i a
Jolanta Sztachelska
Scenariusze namiętności. Prolegomena do nienapisanej historii polskiej zmysłowości (literackiej)
Jan Gondowicz
Przygoda z Lolitą
Zbigniew Mikołejko
Śmierć, zmysły, szaleństwo (i lustro czarnej wody)

Z m y s ł o w o ś ć   m e d i a t y z owa n a
Konrad Chmielecki
Kultura w stadium spektaklu (audio)wizualnego
Tomasz Majewski
„Regimenty wstrząsów”, zmysłowy aparat „innerwacji”:
Benjamin i Kracauer o kinie oraz przemianach sensorium w nowoczesności
Paweł Sołodki
(Nad)używanie zmysłów a nazi sexploitation
Joanna Jakubowska
Jak radzić sobie z pułapką percepcyjną systemu poznawczego opartego na pięciu zmysłach?

N i e z b y w a l n a   z m y s ł o w o ś ć   s p e k t a k l u
Kazimierz Piotrowski
Spektakularne ucieczki ze spektaklu (scientia ludorum dzisiaj)
Monika Kostaszuk-Romanowska
Nowa sensualność antycznej tragiczności w spektaklach „młodych zdolnych”
Andrzej Kisielewski
„Niech żyją dzicy!”

R e k o n f i g u r a c j e   z m y s ł o w o ś c i
Małgorzata Nieszczerzewska
Stymulacja autentyczna i inscenizowana
Agata Skórzyńska
Spektakle medialne a zmysłowe odczucie bólu
Kajetan Mojsak
Etyka, estetyka, synestezja

Z m y s ł o w o ś ć   c u d u
Tomasz Wiślicz
Oglądanie bezcielesnego
Małgorzata Jacyno
Cudowność i magiczność w kulturze popularnej
Monika Kostaszuk-Romanowska

Posłowie
Noty o Autorach
Indeks osób