Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 

KSIĄŻKI 2009

Red. Piotr Gliński i Artur Kościański.
SOCJOLOGIA I SICIŃSKI.
- Style życia.
- Społeczeństwo obywatelskie
- Studia nad przyszłością
Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2009 (40 zł).


Wstęp (Dariusz Gawin, Piotr Gliński i Artur Kościański

Część I. Badania nad społeczeństwem obywatelskim

Antoni Sułek, Doświadczenia i umiejętności obywatelskie Polaków. Próba diagnozy
Ryszard Skrzypiec, Mity pozarządowych aktywistów, czyli dlaczego warto słuchać teoretyków
Sławomir Wysocki, Sprawność instytucjonalna administracji – rzeczywistość i oczekiwania obywateli
Rafał Pankowski, W obliczu rasizmu i ksenofobii – Andrzej Sicińsk jako członek Europejskiej Komisji przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI)
Wojciech Misztal, Dialog obywatelski w Polsce

Część II. Studia nad przyszłością

Jacek Kurczewski, Obraz świata w roku 2000 i co z tego wynikło
Agata Gruszecka, Młodzi wobec przyszłości – garść refleksji
Artur Kościański, Ludzie Internetu – studium o przyszłości. Kilka refleksji o stylach życia u progu nowej cywilizacji

Część III. Badania nad kulturą i stylami życia

Hanna Palska, Dawne i obecne badania nad stylami życia. Analiza dwu przypadków
Elżbieta Tarkowska, Perspektywa interdyscyplinarna w badaniach stylów życia
Barbara Fatyga, Szkic o konsumpcyjnym stylu życia i rzeczach jako dobrach kultury
Irena Wolska-Zogata, Bezdomni w świetle koncepcji homo eligens
Ewa Szczecińska-Musielak, Styl życia jako efekt wyboru. Przydatność koncepcji homo eligens w badaniu zainteresowań i fascynacji odmiennością kulturową
Iwona A. Oliwińska, Wybrane style życia mieszkańców Szmulek
Joanna Kurczewska, Kultura narodowa – dwa punkty widzenia
Anna Wiśniewska, Świecki kult Jana Pawła II w Polsce
Bogna Dowgiałło, Homo egens – homo eligens – homo ludens: społeczny subświat peweksiar

Część IV. Wspomnienia o Andrzeju Sicińskim

Piotr Gliński, Konwersatoria Andrzeja Sicińskiego – między zaangażowaniem obywatelskim a badaniami aktywizującymi
Zbigniew Benedyktowicz, Andrzeja Sicińskiego koncepcja otwartości i badań interdyscyplinarnych
Aleksander Lutyk, Sylwetka Andrzeja Sicińskiego na tle krótkiej historii  Pracowni Badań Kultury Współczesnej PAN
Krzysztof Gierałtowski, Sonda fotograficzna – przyczynek do socjologii wizualnej

Noty o autorach