Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 

SOCJOLOGIA Z MEDYCYNĄ. W KRĘGU MYŚLI NAUKOWEJ MAGDALENY SOKOŁOWSKIEJ. Redakcja Włodzimierz Piątkowski.
Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2010 (30 zł). 
ISBN 978-83-7683-024-7

Spis Treści

Włodzimierz Piątkowski
Wstęp

Antonina Ostrowska
Zróżnicowania społeczne i nierówności w zdrowiu

Beata Tobiasz-Adamczyk
Badania nad jakością życia uwarunkowana stanem zdrowia.

Zofia Słońska
Społeczna natura zdrowia: teoria i praktyka

Zofia Kawczyńska-Butrym
Migracje — wyzwanie dla socjologii zdrowia i medycyny

Mirona Ogryzko-Wiewiórowska
Szaleństwa ponowoczesności ze śmiercią w tle

Włodzimierz Piątkowski
Badania socjologiczne nad „inną medycyną."

Antonina Doroszewska
Współpraca pomiędzy medycyną a socjologią — możliwość czy konieczność?

Stanisław Kosiński
Udział Magdaleny Sokołowskiej w rozwoju lubelskiej socjologii medycyny

Posłowie
Anna Titkow

Epilog

Anna Sadowska
Publikacje Magdaleny Sokołowskiej z lat 1950-2009

Informacje o autorach

Summary