Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 

AKTUALNOŚĆ IDEI JANA STRZELECKIEGO. Niepokoje i kontynuacje. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2010 (20 zł). ISBN 978-83-7683-019-3
 

Marta Zahorska
Wstęp

Myśl etyczna

Jerzy Jedlicki O przekonaniach moralnych Jana Strzeleckiego
Dariusz Gawin Duchowość lewicy - przypadek Jana Strzeleckiego
Paweł Rodak „Próby świadectwa" - próba czasu. W dwudziestą rocznicę śmierci Jana Strzeleckiego
Michał Łuczewski Strzelecki jako teoretyk (i praktyk) wartości

Strzelecki - socjolog

Joanna Kurczewska Socjologia Jana Strzeleckiego na tle socjologii polskiej
Marcin Frybes Janka Strzeleckiego fascynacje „Solidarnością"... i ich francuskie kontynuacje
Maciej  Gdula Kapitalizmu model liryczny

Strzelecki - socjalista
Krzysztof Dunin-Wąsowicz  Jan Strzelecki jako działacz ruchu socjalistycznego
Leszek K. Gilejko Jan Strzelecki – socjolog zaangażowany
Tadeusz Kowalik Socjalistyczny myśliciel

Wspomnienia
Janusz Reykowski Bez tytułu
Piotr Łukaszewicz Gdzie się podziały tamte prywatki?
Paweł Kuczyński Oblicze prawdy