Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 

Seria KLASYKA FILOZOFII
MICHAEL DUMMETT. NATURA I PRZYSZŁOŚĆ FILOZOFII. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2010 (20 zł).
ISBN 978-83-7683-026-1


Michael Dummett i jego filozofia (Tadeusz Szubka)

Nota edytorska
(Marcin Iwanicki, Tadeusz Szubka

Przedmowa do wydania polskiego
Rozdział I: Filozofi a jako dyscyplina akademicka
Rozdział II : Czym jest problem fi lozofi czny?
Rozdział III: Filozofi a jako gramatyka myśli
Rozdział IV: Nauka
Rozdział V: Psychologia i scjentyzm
Rozdział VI: Religia a filozofia
Rozdział VII: Religia a moralność
Rozdział VIII: Wpływ Gottloba Fregego
Rozdział IX: Fregowska analiza zdań
Rozdział X: Fregowska teoria znaczenia
Rozdział XI: Gadamer o języku
Rozdział XII: Paradoks analizy
Rozdział XIII: Myśl a język
Rozdział XIV: Realizm
Rozdział XV: Relatywizm
Rozdział XVI: Przyszłość filozofii

Indeks nazwisk