Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 
 

ZAMÓWIENIE

DANE DO FAKTURY

DANE DO WYSYŁKI

KONTAKT

WYKAZ ZAMAWIANYCH KSIĄŻEK

Upoważniam Wydawnictwo IFiS PAN do wystawienia faktury bez naszego podpisu Wysyłka zgodna z cennikiem Poczty Polskiej

Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, pok. 231, e-mail: publish@ifispan.waw.pl

Proszę podać poprawny wynik: